Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild som visar tanken med en upphöjd höghastighetsjärnväg. Under järnvägen kan bilar, cyklar och bussar köra, människor promenera och kommersiella lokaler få plats. Allt detta försöker bilden demonstrera. 

Visionsbild som visar tanken med en upphöjd höghastighetsjärnväg.

Stationsområdet

Stationsområdet ligger mitt i Södra Munksjön och i direkt anslutning till Skeppsbron. Områdena knyts ihop med den stora livfulla esplanaden mitt i Skeppsbron som sträcker sig från strandkanten i norr till stationstorget i söder. Den här delen av staden blir full av liv och rörelse!

Höghastighetsstationen kommer bli ett nav i Sveriges nya järnvägssystem. Härifrån kan du ta dig till Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö på runt en timma och samtidigt pendla inom regionen. En sådan knutpunkt behöver innehålla det mesta; handel, förströelse, kontor, konferens och evenemang. Tät och hållbar trafik är också en förutsättning för att området ska fungera och för att knyta ihop stationsområdet med resten av Jönköping.

Mest troligt är att stationsläget i Jönköping blir upphöjt istället för marknivå. Detta beror på de stora höjdskillnader som finns runt Jönköping. En fördel med upphöjda spår är att gator kan passera under dem vilket tillåter en sammanhängande stadsutveckling på bägge sidor om spåren.

Tidplanen för området hänger till stor del på riksdags- och regeringsbeslut kring höghastighetsjärnvägen som ännu inte är tagna.

Under 2016 höll SMUAB i en idétävling för stationsområdet i Södra Munksjön. Målet var att få in idéer, tankar, utformning och lösningar på på hur ett kommande stationsområde kan planeras in i Södra Munksjön och Jönköping. Vinnare i idétävlingen blev förslaget "Next Jönköping". Läs mer om idétävlingen här.