Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över Skeppsbroparken i Skeppsbron. På bilden syns bland annat Munksjön, gångväg, träd och grönska, människor som pratar, leker, går osv. I bakgrunden syns byggnader. 

Visionsbild över del av Skeppsbroparken som kommer sträcka sig längs med hela Skeppsbron och södra delen av Munksjön.

Skeppsbron - Jönköpings nästa stadsdel

Ett stenkast från vatten och grönska, med stadens bekvämligheter utanför dörren - I Skeppsbron får du en perfekt blandning av stadspuls, natur och sjöliv! Nu utvecklas Jönköpings nästa stadsdel.

Skeppsbron utvecklas i flera etapper

Skeppsbron sträcker sig längs Munksjöns södra strand – från Jordbrovägen i väster till det gamla djursjukhuset i Öster. Området utvecklas i en västlig och en östlig del. Den västra delen av Skeppsbron är den första etappen som byggs. Denna del utvecklas av SMUAB, HSB och SKANSKA. Öppnas i nytt fönster.

Perfekt blandning av stadspuls, natur och sjöliv

I Skeppsbron planerar vi för sjönära bostäder, levande handelsytor, moderna arbetsplatser, och gröna parker. Här möts livfull stadspuls, avkopplande grönska och härligt sjöliv i en spännande miljö som har någonting för alla.

Bo på ett sätt som passar dig

I Skeppsbron kan du välja att bo på ett sätt som passar just dig. Det blir en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter, i olika storlekar och ofta med uteplats mot innergård eller med utsikt över vattnet. Kvarter och byggnader får även en attraktiv och spännande arkitektur som ger variation och mångfald i uttryck.

Preliminär tidplan

Den första inflyttningen på västra delen av Skeppsbron skedde under 2021. Därefter byggs och färdigställs kvarteren löpande. Hela Skeppsbron beräknas vara färdigställd runt 2029.

Detaljplan

Detaljplanen för den västra delen av Skeppsbron "Örlogsmannen 5 m.fl" vann laga kraft 16 mars 2018.

Ladda ner alla planhandlingar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På samma sida går det att hitta samrådshandlingarna för hela Skeppsbron.

Läs mer om Skeppsbron

Läs mer om stadsdelen på Skeppsbrons egen hemsida www.skeppsbronjkpg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta över Skeppsbron.

Karta över Skeppsbron.