Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild sedd snett uppifrån luften. Man ser många kvarter med höghus och i bakgrunden Munksjön och en flytande park i form av en cirkel.

Visionsbild över delar av Munksjöstaden.

Munksjöstaden

Munksjöstaden är delområdet väster om Munksjön som sträcker sig från högskolan i norr till Skeppsbron i söder. Området vävs samman med de befintliga stadsdelarna Torpa och Söder och blir en naturlig förlängning av Jönköpings stadskärna ner mot Munksjön.

Vattnet sätter stor prägel på området. Byggnader, bostäder och arbetsplatser får en härlig utsikt över Munksjön och längs med vattenlinjen skapas nya Munksjökajen så att vattennära promenad och förströelse blir möjlig längs hela sjön.

Förutom sjöliv och kajstråk kommer platsens historiska byggnader ge stadsdelen en alldeles egen karaktär. De äldre fabriksbyggnaderna bevaras och vävs samman med moderna kontor- och bostadskvarter av nytänkande arkitektur. Ett exempel på det är det vita, runda Munksjötornet som snabbt blivit ett landmärke för Munksjöstaden.

Grönskan är också en viktig förutsättning för att knyta ihop stadsdelen. Förutom mindre gröna kvartersparker arbetar man för att i söder utveckla en större strandnära park/flytande park som tillåter avkoppling och aktivitet för alla åldrar.

Utvecklingen och byggnationen av Munksjöstadens bostäder och lokaler drivs helt av de privata, lokala aktörerna Lustgården AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tosito AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggnationen av den södra delen av Munksjöstaden har kommit en lång väg och den första inflyttningen började redan under 2016.

Läs mer om Munksjöstaden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.