Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Tillgänglighet för sodramunksjon.se

Det kommunala bolaget Södra Munksjöns Utvecklings AB i Jönköping äger och står bakom den här webbplatsen. Vi jobbar ständigt för att webbplatsen ska kunna användas av så många som möjligt.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport och beskriver hur www.sodramunksjon.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan påtala brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har gjort ett stort arbete med att åtgärda våra kända tillgänglighetsbrister. Upptäcker vi nya problem eller saker vi missat försöker vi åtgärda dem direkt. Se avsnittet om innehåll som inte är helt tillgängligt nedan för mer information om vilka delar som är kvar att åtgärda.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Sodramunksjon.se är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och vi jobbar löpande på att förbättra de delar av webbplatsen som vi upptäcker inte är det. Nedan beskriver vi vad som ännu inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Punkterna nedan listar webbplatsens, i nuläget, kända tillgänglighetsproblem som vi jobbar på att förbättra.

  • Alla PDF:er på webbplatsen är ännu inte tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av de SiteVision-standardmoduler vi använder oss av kan ha brister som vi inte kan påverka. I takt med att de uppdateras av SiteVision förbättras även tillgängligheten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Pdf-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet
  • Filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav - meddela oss så vi får veta var problemet finns. Om du behöver innehåll från www.sodramunksjon.se som inte är tillgängligt för dig än får du också gärna höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig så gott vi kan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är de som ansvarar för tillsyn av webbplatser och till dem du anmäler bristande tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och framföra din kritik.