Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
En bild i oskärpa där man ser människor i stadsmiljö som promenerar. 

Solåsen & Fridhem

Med direkt koppling till E4 och närhet till Jönköpings centrum finns alla förutsättningar för volymhandel, evenemang och samlingspunkter. I Solåsen och Fridhem finns plats för allas intressen!

Fridhem och Solåsen sträcker sig längs med Stationsområdets och Östra Munksjöns södra sidor, hela vägen längs med E4.

Tanken är att Solåsens läge ska utnyttjas som ett renodlat volymhandelsområde. Det är lätt att ta sig till området från E4:an med bil, men också med kollektivtrafik, gång och cykel från stadskärnan.

Visionen för Fridhem är ännu inte fullt utvecklad men med järnvägen precis intill kan området utvecklas med verksamheter kopplade till höghastighetsstationen. Här kan man tänka sig lokaler för bland annat ”back office”, möten, kontor, utbildning, forskning och konferens. En perfekt samlingspunkt när kollegorna kommer från olika städer i landet. De större kvarteren söder om stationsområdet kan också rymma byggnader för evenemang, arrangemang eller idrott. En plats för allas intressen!

Solåsen och Fridhem blir en viktig infart till Södra Munksjön och Jönköping. Lösningar med infartsparkeringar eller liknande är troligt att hitta på området för att sedan kunna välja kollektivtrafik vidare till stadskärnan.