Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över Östra Munksjön som visar en kanal med vatten, grönska och vass omkring, och bebyggelse i bakgrunden. 

Östra Munksjön

Östra Munksjön ligger mitt emellan de två stadssjöarna Munksjön och Rocksjön där dessutom ett naturreservat finns. Vatten och vildvuxen natur sätter därför sin prägel på området. Östra Munksjön blir området med naturnära boende för alla typer av människor!

Östra Munksjön är till ytan Södra Munksjöns största delområde med sina 119 hektar och sträcker sig längs med hela östra sidan av Munksjön; från Skeppsbron i söder, till Kålgården i norr och mot Rocksjön i nordost. Östra Munksjön kommer i slutändan utvecklas till tre stadsdelar: Simsholmen, Gamla Flygfältet och Gamla Bangården.

Stadsbyggnadsvisionens fokus på ”staden och sjöarna” blir extra tydlig i Östra Munksjön då området angränsar till de båda stadssjöarna Munksjön och Rocksjön, med sitt naturreservat. Samspelet mellan natur och stad är därför det som sätter störst prägel på området. Här kommer trygga och livfulla kvarter uppföras kring gröna gårdar och stora parker. Naturen, parkerna och även Simsholmskanalen blir viktiga delar av strukturen.

Östra Munksjön ska bli en levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder, skola och nöjen. Här ska alla kunna hitta en bostad som faller en i smaken. Nytänkande, varierad arkitektur samt bostäder i olika storlekar och boendeformer är därför viktiga ledord.