Hållbar utveckling i Södra Munksjön

Ett 300 hektar stort område som byggs upp helt från grunden - vilken möjlighet och vilket ansvar att försöka göra på rätt sätt från början. En av de viktigaste delarna i vårt uppdrag är att jobba för en långsiktig hållbar stadsutveckling i Södra Munksjön. Vårt hållbarhetsprogram sätter visionerna, ambitionen och ramarna för hur vi vill jobba med hållbar utveckling i vårt område.

Blå cirkel med texten "miljömässig hållbarhet". I den blå cirkeln finns två rektanglar där det står "Social hållbarhet" respektive "Ekonomisk hållbarhet".

Hållbar utveckling består (enligt många definitioner) av dessa tre delar.

Hållbar utveckling?

Här på SMUAB har vi en person - Erika Persson - som jobbar med att hålla ihop hållbarhetsarbetet i Södra Munksjön. Det behövs, för hållbar utveckling är inte bara ett litet delmoment i stadsbyggnadsprocessen. Det kan faktiskt omfatta allt i en stad, och bör därför sätta förutsättningarna för de val vi gör när vi planerar och bygger.

Att hållbar utveckling är väldigt stort och brett märks även om vi försöker förklara begreppet. Hållbar utveckling innefattar (enligt många definitioner) nämligen både social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Med våra egna ord kan man säga att det handlar om att alla människor ska kunna ha det så bra som möjligt, blir rättvist behandlade och uppleva trygghet, inom ramen för vår planets och naturs begränsningar, med hjälp av rätt ekonomiska resurser. Det är alltså ganska mycket som skulle kunna gå in under den förklaringen, eller hur?

För att sätta ramarna för hur vi vill jobba med hållbar utveckling i Södra Munksjön har vi jobbat fram ett hållbarhetsprogram för hela området. Hållbarhetsprogrammet är SMUAB:s styrande dokument för att kunna verka för en hållbar stadsutveckling inom Södra Munksjön.

Fyra delar av en hållbar stad

Hållbarhetsprogrammet består av fyra principer som utgör ambitionen och riktningen för utvecklingen av området som helhet:

  1. Blandstaden för alla att mötas och må bra i
  2. Vatten och grönska runt hörnet
  3. Hållbart resande och högtillgänglighet
  4. Innovativa och långsiktiga lösningar
Detaljerad illustration med en stadsmiljö uppdelad i fyra delar som representerar hållbarhetsprogrammets fyra principer.

Illustration över hållbarhetsprogrammets fyra principer. (Klicka på bilden för att se den större)

illustrerad bild som visar hur handlingsplanerna förhåller sig till hållbarhetsprogrammet. Samma information går att hitta i texten på den här sidan.Förstora bilden

Till hållbarhetsprogrammet finns en handlingsplan med checklistor på allt som i praktiken behöver genomföras i de olika byggprojekten. Klicka på bilden för att se den större.

Till dessa fyra principer finns sexton vägledande delmål som förtydligar principerna. Exempel från de sexton delmålen ser du i illustrationen ovan. Hållbarhetsprogrammet kompletteras med en handlingsplan för varje detaljplaneområde för att säkerställa att ambitionen för området implementeras i praktiken i de olika byggprojekten. Handlingsplanen består av konkreta checklistor som måste genomföras för att uppnå hållbarhetsprogrammets principer och mål.