Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Bild som visar hur Jordbrovägen kommer se ut efter ombyggnationen. Kontakta info@sodramunksjon.se för att få sen beskriven för dig.

Ombyggnation av Jordbrovägen

Inom kort påbörjas byggnationen av Jordbrovägen mellan Jordbrorondellen och korsningen med Klostergatan. Vägen blir mer trafiksäker med tre övergångsställen och ny utformning.

För att Jordbrovägen ska bli mer trafiksäker för oskyddade trafikanter byggs vägen mellan Jordbrorondellen och Klostergatan om. Bland annat kommer nya övergångställen byggas och hastighetsdämpande ramper och mittrefug tillkommer. Ombyggnationen av Jordbrovägen påbörjas i augusti och beräknas pågå fram till december 2024. Men redan i juni görs mindre omledningsarbeten, dessa kommer dock inte påverka framkomligheten. Arbetet utförs av Jönköping kommun och vi på SMUAB samverkar i projektet.

Här kan du läsa mer om byggnationen på kommunens hemsida! Länk till annan webbplats.

Är du nyfiken på den framtida gestaltningen av Jordbrovägen så kan du läsa mer här! Öppnas i nytt fönster.