Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

Stipendiaterna syns på med diplom och blommor mot en vägg med Jönköping Universitys logotype.

Stipendieutdelning 2024

För femte året i rad delar Södra Munksjön ut ett stipendie för att främja ett gott arbete på Jönköping University runt stadsutveckling. I år gick stipendiet till Ludwig Norrwie och Nemanja Stojanovic.

Under flera år har vi på SMUAB delat ut två olika stipendier till examensarbeten på Jönköping University. Vi vill premiera goda arbeten kring dels stadsutveckling och dels lager-och logistikutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – våra två huvudområden i bolaget.

Stipendiet 2024

I år blev det alltså arbetet "Taktisk Urbanism, ett verktyg för stadsplanering med inriktning på Jönköpings Kommun "Tillfälliga omvandlingar i stadsmiljö"" av Ludwig Norrwie och Nermanja Stojanovic som ansågs vara mest värdefull för stadsutvecklingen. Ludwig och Nermanja har läst programmet Byggnadteknik på Tekniska högskolan, Jönköping University.

Arbetet syftar till att undesöka taktisk urbanism och Jönköpings kommuns initiativ "Tillfällig omvandling i stadsmiljö", med avsikten att introducera en egen gestaltning. Kommunens initiativ förvandlar under somrarna bilvägar till gågator och introducerar nya sittplatser i stadsrummet. Studien undersöker taktisk urbanism och hur det har använts av kommuner i och utanför Sverige samt vad Jönköpinsg kommun kan tjäna av att implementera detta för att öka sitt deltagande från sina invånare.

"- Vi har länge varit imponerade över Jönköping Kommuns arbete “Tillfällig omvandling i stadsmiljö” och ville samarbeta med Kommunen för att få hjälp att skapa en plats likt deras “Sommarhäng”. Vi ville använda oss av taktisk urbanism, som vill förbättra städer genom korta och tillfälliga lågkostnadsåtgärder. Vi har insett vikten av god kommunikation för att bedriva ett bra arbete. Det fanns gånger under arbetet där vår kommunikation var bristfällig på grund av okunnighet, något vi har lärt oss av." säger Ludwig och Nermanja när vi frågar vilka lärdomar de dragit av sitt arbete.

Frågeställningar

De frågeställningar som studien ställde var följande:
- Hur har Taktisk urbanism använts i Sverige?
- Hur kan Taktisk urbanism leda till ett ökat medborgardeltagande inom stadssplanering?
- HUr kan en introduktion av Taktisk urbanism till Jönköpings kommun se ut?

Studiens resultat

Studien visade på både fördelar och nackdelar med Taktisk urbanism. En fördel är att det kan vara ett redskap som ska hjälpa kommun och medborgare att lättare kunna påverka sitt samhälle, genomatt minska storleken på projektktet främjar det deltagarnas engagemang. Man påvisade också att impplementeringen av taktisk urbaniskm är mindre i storlek jämfört med traditionell stadsplanering minskas tiden. Den visade också att engagera medborgare i processen främjas processen för ökat deltagande och åtgärder kan implementeras lösningar snabbt och billigt.
Nackdelarna visade att metoden är så pass ny att det inte finns någon standariserad arbetsgång och det leder till varsamhet hos kommuner. Det krävs också kunskapskrav hos kommunen för att de ska kunna vara delaktiga samt att kommunikation är en väsentlig del av arbetet så bristen på kommunikation kan bli ett hot.

Vår motivering till stipendiet

"Att utveckla en stad eller stadsdel för boendes och besökarens bästa är en process som dessa studenter studerat. Tack för inspiration inför vårt arbete att driva processen framåt för en helt ny stadsdel, Södra Munksjön. Vi arbetar aktivt med det vi kallar platsmarkering, Taktisk Urbanism."

Ta del av hela arbetet

Ladda ner och läs examensarbetet här (publiceras så snart de är godända!).

OBS! Vi kan inte garantera att arbetena är fullt ut tillgänglighetsanpassade så kontakta oss om du har svårt att ta till dig innehållet i dokumentet.