Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


|

SMUAB vinner guld

Smuab får högsta poäng i Funkas inkluderingsbarometer 2023 och vinner guld för sin tillgänglighetsanpassade webb.

Varje år genomför Funka en rapport där de undersöker inkluderingen på webbsidor och om de är tillgänglighetsanpassade för alla. När undersökningen genomförs testas 19 st olika punkter som är baserade på de lagkrav som gäller för den offentliga sektorn. Syftet med inkluderingsbarometern är att uppmärksamma och skynda på den digitala inkluderingen i samhället.

Ca 15 % av Sveriges befolkning har en funktionsnedsättning enligt WHO, så som till exempelt synnedsättning, motoriska nedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter och förståelse.

Så här beskriver Funka sitt syfte med inkluderingsbarometen.
"Målet är att ge verksamheterna inom sektorn ett verktyg för att se både hur de själva utvecklas, och hur de utvecklas i förhållande till andra.

Genom att synliggöra goda exempel skapas förutsättningar för nätverkande och lärande. Det hjälper oss att skapa ett mer digitalt tillgängligt och inkluderande samhälle. Faktum är att digital offentlig service måste vara tillgänglig för alla oavsett förmåga för att undvika digitalt utanförskap."

Smuab vann guld även 2022 och vi är väldigt stolta över att vårt arbete fortsätter hålla hög kvalitet och att vår webb fortfarande är inkluderande för alla.

Läs mer om Funkas inkluderingsbarometer och kolla hur andra webbplatser placerade sig här. Länk till annan webbplats.

Bilden föreställer det diplom som SMUAB tilldelades när de vann guld för sin tillgänglighetsanpassade webb, www.sodramunksjon.se
Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter