Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping

Nu tar Jönköping nästa viktiga steg i sin omvandling som stad. Med området Södra Munksjön bygger vi en ny knutpunkt i staden för flera tusen invånare.

Södra Munksjön

Södra Munksjön är ett 296 hektar stort område fullt av liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Södra Munksjön blir en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna. Området ska vara attraktivt för både boende och besökare. Det ska locka till nyfikenhet och göra invånarna stolta över sin stad. De olika delområden som finns inom Södra Munksjön kommer få sin egen karaktär och prägel tack vare de olika visioner och förutsättningar som finns för varje plats.
Läs mer om Södra Munksjön och vår vision.

Utvecklingsbolaget

Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, ska leda och driva fram, samt ha helhetsbilden för stadsomvandlingen i utvecklingsområdet Södra Munksjön. Bolaget har ett samlat ansvar för att det fastslagna ramprogrammet för Södra Munksjön förverkligas.
Läs mer om SMUAB och vårt uppdrag.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.