Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Hjälp oss skriva historia!

Snart är det dags att börja riva de byggnader där Jönköpings gamla slakteri en gång  funnits. Kanske har du, eller någon du känner minnen, historier eller bilder härifrån? Vi skulle gärna vilja ta del av dem för att lära oss mer om platsen och människorna som jobbat här. Hjälp oss skriva historia!

 

Visa hela filmen

Vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping

Nu tar Jönköping nästa viktiga steg i sin omvandling som stad. Med området Södra Munksjön bygger vi en ny knutpunkt i staden för flera tusen invånare. Södra Munksjön blir ett område fyllt av liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Området ska vara attraktivt för både boende och besökare. Det ska locka till nyfikenhet och göra invånarna stolta över sin stad!

Så här tänker vi

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ska leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Det här är vi

Södra munksjön i korthet

Boende: 20 000 - 25 000 personer

Arbetsplatser: 11 500

Kommersiella ytor: 435 000

Storlek: 296 ha

Ladda ned broschyrer, program och annat material.

Delområden

Skeppsbron Västra

Skeppsbron är det första delområdet efter Munksjöstaden som kommer byggas. Under slutet av 2017 beräknar man kunna påbörja den västra delen. Skeppsbron Västra kommer präglas av det vattennära läget, den livfulla esplanaden och den gröna strandparken. I Skeppsbron Västra kommer det finnas plats för runt 1000 bostäder, förskola, ett parkeringshus, kontorslokaler och kommersiella lokaler.

Läs mer om Skeppsbron Västra!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.