Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Det här är utvecklingsbolaget

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ska leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Södra Munksjön Utvecklings AB har två huvuduppgifter. Den ena är att leda stadsomvandlingen och göra verklighet av det antagna ramprogrammet inom Södra Munksjön. Bolaget har ett samlat ansvar och ska vara drivkraften för frågorna och utvecklingen inom området samt ha helhetsbilden för stadsomvandlingen. Utvecklingsbolaget förvärvar fastigheter, uppför byggnader, hyr ut lokaler och säljer fastigheter för att införliva sitt uppdrag och finna alternativa lösningar för aktörer i området. Den andra huvuduppgiften handlar om logistik och industriutveckling av Torsvik-området, dvs. LogPoint South Sweden.

Verksamheten ska bedrivas med gott samarbete och i samverkan med olika kommunala förvaltningar och externa parter, intressenter och allmänhet i området både söder om Munksjön och på LogPoint.

Södra Munksjön Utvecklings AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100% av Jönköpings kommun.

Styrelse - ordinarie ledamöter
Ann-Mari Nilsson, ordförande (c)
Peter Jutterström 1:e vice ordförande (m)
Anders Jörgensen, ledamot (m)
Elin Rydberg, 2:e vice ordförande  (s)
Mona Forsberg, ledamot (s)
Robin Hansson, ledamot (mp)
Andreas Sturesson, ledamot (kd)

Verkställande direktör
Åsa Friis


Dokument för nedladdning

Särskilt ägardirektivPDF

Årsredovisningar

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.