Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Solåsen

Med direkt koppling till E4 och närhet till Jönköpings centrum finns alla förutsättningar för att skapa ett renodlat volymhandelsområde. Solåsen blir området där allas shoppingbehov kan uppfyllas! 

Solåsen sträcker sig längs med Östra Munksjöns södra sida och ligger i direkt anslutning till Fridhem i väster. Området har ingen direkt kontakt med Munksjön, men däremot bra förbindelser till E4:an som går precis intill.

Tanken är att Solåsens läge ska utnyttjas som ett renodlat volymhandelsområde. Det är lätt att ta sig till området från E4:an med bil, men också med kollektivtrafik, gång och cykel från stadskärnan. Redan idag utvecklar storhandelsföretag sina affärer på området och tanken är att det ska fortsätta på samma sätt. Här ska man kunna handla allt man behöver inom ett och samma område!

Solåsen blir tillsammans med Fridhem en viktig infart till Södra Munksjön och Jönköping. Lösningar med infartsparkeringar eller liknande är troligt att hitta på området för att sedan kunna välja kollektivtrafik vidare till stadskärnan.

Byggstart av delområdet är beräknat till 2023, och planen är att området ska vara färdigt till 2031.

”Storskalig handel för alla”

Solåsen & Fridhem i korthet

Storlek: ca 65 ha

Boende: 0 personer

Arbetsplatser: ca 1000 st

Kommersiella ytor: 
runt 205 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.