Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Skeppsbron Västra

Skeppsbron Västra är nästa område som byggs i Södra Munksjön och kommer bland annat innehålla vattennära bostäder, gröna parker och livfulla gatustråk. Här möter sjöliv stadspuls!

Skeppsbron Västra sträcker sig från Jordbrovägen i väster, längs med Munksjöns södra strand, fram till den livfulla Tallahovsesplanaden mitt i Skeppsbron. Området är det första som börjar byggas efter Munksjöstaden.

I Skeppsbron Västra kommer det bli runt 1000 bostäder med lika många hyres- och bostadsrätter. Många lägenheter kommer få en härlig utsikt över vattnet. Den grönskande strandparken blir det enda som skiljer bebyggelsen från Munksjön så vattnet kommer minst sagt ge området sin identitet!

Förutom den gröna och aktiva strandparken kommer Skeppsbron Västra även få en fin kvarterspark. Parken blir ett lugnt, grönt rum i staden mitt bland kvarteren. I Skeppsbron Västra kommer det dessutom finnas plats för förskola, ett parkeringshus, kontorslokaler och kommersiella lokaler.

Mitt i Skeppsbron ligger den breda och livfulla Tallahovsesplanaden som delar Skeppsbron Västra från Skeppsbron Östra och som sträcker sig ut i Munksjön med en vattendelare. Kring esplanaden samlas många av Skeppsbrons butiker, arbetsplatser, restauranger, och andra kommersiella lokaler.

Planen är att de första spadtagen på Skeppsbron Västra ska börja tas under slutet av 2017 och att första inflyttningen ska kunna ske runt 2020. Kvartersbyggnationen beräknas vara helt färdigställd till 2023.

Läs mer om hur det går till när vi utvecklar och bygger olika delområden i Södra Munksjön.

”Där sjöliv möter stadspuls”

Aktuellt just nu

Skeppsbron Västra i korthet

Storlek: ca 15 ha

Boende: runt 2100 personer

Arbetsplatser: ca 900 st

Kommersiella ytor: 
runt 20 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.